De gemeente Schagen is op dit moment actief bezig met het uitwerken van plannen voor nieuwbouw tussen de Nes en de Haringhuizerweg, aan de oostzijde van de Provinciale weg N241.

De eerste participatieronde met betrekking tot de zgn Omgevingsvisie was op 6 december 2023. Wensen en zorgen van de aanwezigen werden in kaart gebracht.

Een tweede participatieronde was op 30 januari j.l.

Op deze avond werden informatieposters getoond met verder uitgewerkte contouren van het plan. Hierna was tot 4 februari gelegenheid om ideeën, wensen en zorgen kenbaar te maken.

Hieronder vindt u de reactie van de Dorpsraad na de tweede participatieronde:

zienswijze visiekaart Plan Schagen Oost DR

2024-04-24_ zienswijze Hollands kroon op Omgevingsvisie Schagen 2040

2024-04-19_reactie gemeente Schagen

009b-bijlage-notitie-DR-defensie-Zienswijze-notitieDR-defensie

2023-08-30 notulen vergadering dorpsraad: 2023-08-30 notulen vergadering dorpsraad

2023-07-05 notulen vergadering dorpsraad:  2023-07-05 notulen vergadering dorpsraad 1

2023-03-18_Notulen vergadering Dorpsraad 2023-03-18_Notulen vergadering Dorpsraad